Make your own free website on Tripod.com
Ethiopia


ETHIOPIA
Presidents

Aman Mikael Andom
1924-1974
Chairmen of the Provisional Military Adm. Council 1974
Teferi Benti
1921-1977
President 1974-77
Mengistu Haile Mariam
1937
President 1977-87
Tesfaye Gebre Kidan

President 1991
Meles Zenawi
1955
President 1991-95
Negasso Gidada
1944
President 1995-2001
Girma Woldegiorgis
1925
President 2001-Imperial Ethiopia Home Page