Make your own free website on Tripod.com
Ethiopia


ETHIOPIA
Prime minister

Apte Giyorgis
18..-1927
Prime minister 1909-27
Ras Tafari Makonnen
1892-1975
Prime minister 1927-42
Makonnen Endelkacaw
1890-1963
Prime minister 1942-57
Ras Abebe Aragai
1903-1960
Prime minister 1957-60
Aklilu Abte-Wold
1912-1974
Prime minister 1960-74
Endelkacaw Makonnen
1927-1974
Prime minister 1974
Lij Mikael Imru
1926
Prime minister 1974
Fikre Selassie Wogderess

Prime minister 1987-89
Hailu Yimenu
19..1991
Prime minister 1989-91
Tesfaye Dinka

Prime minister 1991
Wolde Mariam Girma

Prime minister 1991
Tamirat Layne
1955
Prime minister 1991-95
Meles Zenawi
1955
Prime minister 1995-